Stavba, frézování a vložkování komínů

Provádíme stavbu nových komínů, s keramickou i nerezovou vložkou, komíny systémové, které je možno instalovat v obydlí, nebo komíny, které se nainstalují z venkovní strany zdi na fasádě obydlí.

Dále provádíme frézování i vložkování komínů, opravy nadstřešních částí komínů. Při každém zásahu do komínového tělesa, nebo při zapojení kamen, kotlů a krbů počítáme a dokládáme výpočet spalinové cesty. Dopojení topidel provádíme pouze se zaměřením a výpočtem spalinové cesty.

Před plánovaným nákupem topidla a nebo před stavbou komínového tělesa je nutné spočítat spalinovou cestu. Topidlo musí s komínem spolupracovat, musí se předejít kondenzaci a špatnému hoření. Proto jsou důležité tyto výpočty, kde se zadává účinná i neúčinná výška komína, nadmořská výška objektu, požadovaný výkon a typ topidla. Při správném výpočtu topidlo správně funguje.

Realizace